E-sport เกมการแข่งขันกีฬาอิเลคทรอนิก  กีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่วัยรุ่นยุคปัจจุบัน กีฬายุคไซเบอร์ โลกแห่งอนาคตที่แท้จริง และกำลังกลายเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก จำเป้นต้องฝึกทักษะต่างๆ ไม่แตกต่างไปจากกีฬาทั่วไป ต้องทุ่มเท และ ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่
เกม E-sport ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Dota2 , Spacial Force ,  Starcraft 2 เป็นต้น
อย่างเช่น The international  Dota2 เป็นรายการจัดการแข่งขันใหญ่ที่สุดเงินรางวัลสูงถึง 10 ล้านเหรียญ