rickson-gracie

rickson-gracie2

ยอดนักสู้ในอดีตผู้บุกเบิก MMA ไม่เคยแพ้ใครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตระกูลเกรซี่ ตระกูลที่คิดค้นวิชาการต่อสู้อย่างยิวยิตสู ศิลปะป้องกันตัวสไตล์บราซิลเลี่ยน เข้าสู่สังเวียนในการต่อสู้ตามรายการต่างๆ และ ชนะทุกครั้งที่ลงแข่งขัน การต่อสู้ที่มีมากกว่า 400 ครั้ง และ เป็นเขาเพียงผู้เดียวที่เอาชนะได้ทุกคนที่เข้ามาต่อสู้ เข้าขั้นที่ว่าเป็น ปรมาจารย์แห่งปรมาจารย์ เลยทีเดียว ศิลปะการต่อสู้ที่ Rickson  Gracie มีนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ ยิวยิตสูเท่านั้น ยังประกอบไปด้วย ยูโดสายดำ และ ไอคิโดสายดำ เป็นตำนานที่ยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีกีฬาที่เล่นเป็นงานอดิเรก คือ โต้คลื่น ชื่อของ Rickson  Gracie ยังคงถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของสุดยอดนักต่อสู้

rickson-gracie-3

Related posts: